Serveringen utarrenderad till Annörjan, Kim o Anders Westin.